Przykład I Metamorfoza uśmiechu, korony pełnoceramiczne, licówki porcelanowe
Przykład II – metamorfoza uśmiechu z wykorzystaniem: korony protetyczne na podbudowie z tlenku cyrkonu, implanty zębowe.
Przykład III – Metamorfoza uśmiechu z wykorzystaniem: korony protetyczne na metalu licowane porcelaną.
Przykład IV – Leczenie zachowawcze ubytków klinowych (przyszyjkowych) materiałem kompozytowym w kolorze dobranym do tkanek własnych.
Przykład V – leczenie zachowawcze ubytków przyszyjkowych materiałem kompozytowym w kolorze dobranym do tkanek własnych.
Przykład VI – leczenie kanałowe (endodontyczne) pod mikroskopem.

Leczenie rozległej, objawowej zmiany okołowierzchołkowej dolnych siekaczy za pomocą leczenia endodontycznego. Całkowite wygojenie zmiany po okresie 8 miesięcy.
Przykład VII – leczenie zachowawcze. Wypełnienie światłoutwardzalne. Odtworzenie kształtu, koloru oraz funkcji zęba.
Przykład VIII – leczenie kanałowe (endodontyczne) pod mikroskopem

Leczenie rozległej, objawowej zmiany okołowierzchołkowej o charakterze torbieli, przy kanale podniebiennym, wpuklającej się do zatoki szczękowej. Wykonano leczenie endodontyczne pod mikroskopem. Całkowite wygojenie zmiany po roku.
Przykład IX – Metamorfoza uśmiechu: korony porcelanowe na metalu
Przykład X – leczenie protetyczne, praca kombinowana

Metamorfoza uśmiechu
Przykład XI – leczenie kanałowe pod mikroskopem siekaczy centralnych w szczęce.
Przykład XII – leczenie zachowawcze. Odtworzenie kształtu sopelkowatych dwójek po leczenie ortodontycznym materiałem kompozytowym.
Przykład XIII – leczenie zachowawcze. Materiał światłotwardzalny. Odtworzenie kształtu, koloru oraz funkcji uszkodzonych tkanek.
Przykład XIV – Implanty zębów – Implant w pozycji brakującego zęba nr 4. Odbudowa z wykorzystaniem korony pełnoceramicznej na implancie tytanowym
Przykład XV – Implanty zębów – Odbudowa brakującego zęba nr 3 (kieł) z wykorzystaniem korony pełnoceramicznej na implancie